رئیس کمسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا(SEC)

رئیس SEC خواستار راه اندازی پلتفرم های ارز های دیجیتال است.

رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، گری جنسلر، از کارکنان SEC خواسته است تا با کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) برای ایجاد یک طرح جدید به منظور پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال همکاری کنند.

رئیس SEC آقای جنسلر همواره از مخالفان صنعت کریپتو بوده است اما با این خبر میتواند فهمید که مواضع ایشان نسبت به این بازار نو ظهور در حال تغییر است.

رئیس کمسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا(SEC)

رئیس SEC خواستار راه اندازی پلتفرم های ارز های دیجیتال است.

رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، گری جنسلر، از کارکنان SEC خواسته است تا با کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) برای ایجاد یک طرح جدید به منظور پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال همکاری کنند.

رئیس SEC آقای جنسلر همواره از مخالفان صنعت کریپتو بوده است اما با این خبر میتواند فهمید که مواضع ایشان نسبت به این بازار نو ظهور در حال تغییر است.