پیش بینی ارز های دیجیتال توسط رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی: “ما در بزرگترین حباب تاریخ جهان هستیم”

رابرات کیوساکی نویسنده کتاب معروف پدر پولدار پدر فقیر در مورد آینده اقتصاد و ارز های دیجیتال پیش بینی های ناامیدکننده ای کرده است.

در این پیش بین ها عنوان کرده است که ما در بزرگترین حباب تاریخ جهان هستیم.

کیوساکی در ادامه افزود بازار سهام،املاک،کالا ها و نفت همگی در حباب قیمتی قرار دارند و ما بزودی وارد تورم شدیدی در جهان خواهیم شد.

رابرت کیوساکی در مورد ارز های دیجیتال پیش‌بینی کرده است که دولت تمام ارزهای دیجیتال را مصادره خواهد کرد.

 

 

 

پیش بینی ارز های دیجیتال توسط رابرت کیوساکی

رابرت کیوساکی: “ما در بزرگترین حباب تاریخ جهان هستیم”

رابرات کیوساکی نویسنده کتاب معروف پدر پولدار پدر فقیر در مورد آینده اقتصاد و ارز های دیجیتال پیش بینی های ناامیدکننده ای کرده است.

در این پیش بین ها عنوان کرده است که ما در بزرگترین حباب تاریخ جهان هستیم.

کیوساکی در ادامه افزود بازار سهام،املاک،کالا ها و نفت همگی در حباب قیمتی قرار دارند و ما بزودی وارد تورم شدیدی در جهان خواهیم شد.

رابرت کیوساکی در مورد ارز های دیجیتال پیش‌بینی کرده است که دولت تمام ارزهای دیجیتال را مصادره خواهد کرد.