راه‌اندازی کارت اعتباری رمزارز‌ها توسط Ledger

🔵 در کنفرانس Op3n کمپانی سازنده کیف پول‌های سخت افزاری Ledger از کارت اعتباری The Crypto Life Card رونمایی کرده است که می‌تواند به کاربران امکان خرید کالا با دارایی‌های دیجیتال خود را بدهد. این تحول می‌تواند به پذیرش گسترده‌تر رمزارز‌ها در خدمات پرداخت منجر شود.

🔵 طبق توضیحات Ledger دارندگان این کارت‌های اعتباری می‌توانند از دو طریق خرید‌های خود را انجام دهند. دارندگان این کارت‌ها این امکان را دارند که دارایی‌های خود را به ارز‌های فیات تبدیل کنند و یا اینکه بدون فروش رمزارز‌‌های خود و با استفاده از اعتبار تخصیص داده شده، خرید خود را انجام دهند.

راه‌اندازی کارت اعتباری رمزارز‌ها توسط Ledger

🔵 در کنفرانس Op3n کمپانی سازنده کیف پول‌های سخت افزاری Ledger از کارت اعتباری The Crypto Life Card رونمایی کرده است که می‌تواند به کاربران امکان خرید کالا با دارایی‌های دیجیتال خود را بدهد. این تحول می‌تواند به پذیرش گسترده‌تر رمزارز‌ها در خدمات پرداخت منجر شود.

🔵 طبق توضیحات Ledger دارندگان این کارت‌های اعتباری می‌توانند از دو طریق خرید‌های خود را انجام دهند. دارندگان این کارت‌ها این امکان را دارند که دارایی‌های خود را به ارز‌های فیات تبدیل کنند و یا اینکه بدون فروش رمزارز‌‌های خود و با استفاده از اعتبار تخصیص داده شده، خرید خود را انجام دهند.