استیبل کوین Paypal

راه اندازی استیبل کوین paypal

غول فین‌تک آمریکایی PayPal Holdings قصد خود را برای راه‌اندازی استیبل کوین خود به نام PayPal Coin تایید کرده است. توسعه یک استیبل کوین داخلی برای اولین بار توسط استیو موزر توسعه دهنده در کد منبع برنامه آیفون پی پال کشف شد.

خوزه فرناندز داپونته، معاون ارزهای دیجیتال و ارزهای دیجیتال پی پال، با تایید شواهد موجود در اپلیکیشن پی پال، به بلومبرگ نیوز گفت:

ما در حال بررسی یک استیبل کوین هستیم.

استیبل کوین Paypal

راه اندازی استیبل کوین paypal

غول فین‌تک آمریکایی PayPal Holdings قصد خود را برای راه‌اندازی استیبل کوین خود به نام PayPal Coin تایید کرده است. توسعه یک استیبل کوین داخلی برای اولین بار توسط استیو موزر توسعه دهنده در کد منبع برنامه آیفون پی پال کشف شد.

خوزه فرناندز داپونته، معاون ارزهای دیجیتال و ارزهای دیجیتال پی پال، با تایید شواهد موجود در اپلیکیشن پی پال، به بلومبرگ نیوز گفت:

ما در حال بررسی یک استیبل کوین هستیم.