راه اندازی اولین ETF صندوق سرمایه‌گذاری Grayscale

🟠 صندوق Grayscale بزرگترین مدیر دارایی‌های دیجیتال که اولین صندوق قابل معامله (ETF) خود را با نام اختصاری GFOF راه اندازی خواهد کرد.

‏🟠 Michael Sonnenshein مدیر عامل سرمایه گذاری Grayscale با اعلام این خبر اشاره کرده است که این ETF در همکاری با Bloomberg در راستای ارتقای تجارت این صندوق سرمایه‌گذاری راه اندازی خواهد شد.

🟠طبق اعلام Grayscale این صندوق بر خلاف ETF ‌های دیگر مستقیماً بر روی ارز‌های دیجیتال سرمایه گذاری نخواهد کرد و تنها با سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که از یک یا چند ارز دیجیتال استفاده می‌کنند و یا رمزارز‌ها را به عنوان دارایی نگهداری می‌کنند، به طور غیر مستقیم در این صنعت تاثیر خواهد گذاشت.

🟠 همچنین U.S Bank به عنوان ارائه دهنده این صندوق انتخاب شده است.

راه اندازی اولین ETF صندوق سرمایه‌گذاری Grayscale

🟠 صندوق Grayscale بزرگترین مدیر دارایی‌های دیجیتال که اولین صندوق قابل معامله (ETF) خود را با نام اختصاری GFOF راه اندازی خواهد کرد.

‏🟠 Michael Sonnenshein مدیر عامل سرمایه گذاری Grayscale با اعلام این خبر اشاره کرده است که این ETF در همکاری با Bloomberg در راستای ارتقای تجارت این صندوق سرمایه‌گذاری راه اندازی خواهد شد.

🟠طبق اعلام Grayscale این صندوق بر خلاف ETF ‌های دیگر مستقیماً بر روی ارز‌های دیجیتال سرمایه گذاری نخواهد کرد و تنها با سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که از یک یا چند ارز دیجیتال استفاده می‌کنند و یا رمزارز‌ها را به عنوان دارایی نگهداری می‌کنند، به طور غیر مستقیم در این صنعت تاثیر خواهد گذاشت.

🟠 همچنین U.S Bank به عنوان ارائه دهنده این صندوق انتخاب شده است.