رایانه های کوانتومی و رمز ارز ها

رایانه های کوانتومی نمیتوانند بلاکچین را هک کنند

Sankar Das Sarma فیزیکدان بزرگ و متخصص اطلاعات کوانتومی اثبات کرده است که کامپیوتر های کوانتومی تا هک کردن بلاکچین فاصله زیادی دارند.

امنیت مهم ترین بخش بلاکچین و ارز های دیجیتال هست و باور عموم مردم این هست که کامپیوتر های کوانتومی روزی میتوانند آنقدر پیشرفت کنند که بلاکچین و ارز های دیجیتال را هک کنند.

این امر میتواند باعث سرقت میلیارد ها دلار سرمایه شود؛ اما این متخصص اطلاعات کوانتومی اثبات کرده است که  به وقوع پیوستن این اتفاق سال ها زمان میبرد.

 

 

رایانه های کوانتومی و رمز ارز ها

رایانه های کوانتومی نمیتوانند بلاکچین را هک کنند

Sankar Das Sarma فیزیکدان بزرگ و متخصص اطلاعات کوانتومی اثبات کرده است که کامپیوتر های کوانتومی تا هک کردن بلاکچین فاصله زیادی دارند.

امنیت مهم ترین بخش بلاکچین و ارز های دیجیتال هست و باور عموم مردم این هست که کامپیوتر های کوانتومی روزی میتوانند آنقدر پیشرفت کنند که بلاکچین و ارز های دیجیتال را هک کنند.

این امر میتواند باعث سرقت میلیارد ها دلار سرمایه شود؛ اما این متخصص اطلاعات کوانتومی اثبات کرده است که  به وقوع پیوستن این اتفاق سال ها زمان میبرد.