روسیه آماده اعلام کریپتو به عنوان ارز رایج

بر طبق گزارش وبسایت خبری The Block و برخی منابع دیگر، مقامات روسیه درصدد اعلام شناسایی دارایی‌های دیجیتال به عنوان نوعی از ارز رایج است.

این وبسایت خبری که گزارش خود را ارجاع داده است به روزنامه صبح امروز یعنی روزنامه Kommersant که در آن عنوان شده است دولت و بانک مرکزی این کشور در راستای چگونگی قانون‌گذاری بر ارزهای دیجیتال به توافقی رسیدند.

همچنین پیش‌نویس قانونی تنظیم شده است تا در 18 فوریه اعلام شود که در طی آن کریپتو را به جای دارایی‌های مالی دیجیتال با نام “آنالوگ ارزها” اعلام کنند.

این گزارش تاکید بر این مورد کرده است که پس از این قانون کریپتو تنها در بخش قانونی و از طریق سیستم بانکی یا واسطه‌های مجوزدار قابل استفاده خواهد بود.

روسیه آماده اعلام کریپتو به عنوان ارز رایج

بر طبق گزارش وبسایت خبری The Block و برخی منابع دیگر، مقامات روسیه درصدد اعلام شناسایی دارایی‌های دیجیتال به عنوان نوعی از ارز رایج است.

این وبسایت خبری که گزارش خود را ارجاع داده است به روزنامه صبح امروز یعنی روزنامه Kommersant که در آن عنوان شده است دولت و بانک مرکزی این کشور در راستای چگونگی قانون‌گذاری بر ارزهای دیجیتال به توافقی رسیدند.

همچنین پیش‌نویس قانونی تنظیم شده است تا در 18 فوریه اعلام شود که در طی آن کریپتو را به جای دارایی‌های مالی دیجیتال با نام “آنالوگ ارزها” اعلام کنند.

این گزارش تاکید بر این مورد کرده است که پس از این قانون کریپتو تنها در بخش قانونی و از طریق سیستم بانکی یا واسطه‌های مجوزدار قابل استفاده خواهد بود.