پروژه دیفای

سرمایه بدون مرز نیم میلیارد دلاری برای پروژه های الگوراند

شرکت سرمایه گذاری Borderless Capital صندوقی به ارزش 500 میلیون دلار برای حمایت از پروژه های ساخت بلاک چین راه اندازی کرده است.
طبق اعلامیه 30 نوامبر این شرکت مستقر در میامی، Borderless ALGO Fund II با هدف پشتیبانی از دارایی های دیجیتالی که "نسل بعدی" برنامه های غیرمتمرکز (DApps) در Algorand را تامین می کند، خواهد بود.
این شرکت به ویژه پروژه‌های توکن غیرقابل تعویض (NFT) و تامین مالی غیرمتمرکز (DeFi) را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد که به دنبال فرصت‌هایی برای "برهم زدن اقتصاد سازندگان" با NFT و در عین حال سرعت بخشیدن به رشد بودجه در اکوسیستم DeFi Algorand است.
پروژه دیفای

سرمایه بدون مرز نیم میلیارد دلاری برای پروژه های الگوراند

شرکت سرمایه گذاری Borderless Capital صندوقی به ارزش 500 میلیون دلار برای حمایت از پروژه های ساخت بلاک چین راه اندازی کرده است.
طبق اعلامیه 30 نوامبر این شرکت مستقر در میامی، Borderless ALGO Fund II با هدف پشتیبانی از دارایی های دیجیتالی که "نسل بعدی" برنامه های غیرمتمرکز (DApps) در Algorand را تامین می کند، خواهد بود.
این شرکت به ویژه پروژه‌های توکن غیرقابل تعویض (NFT) و تامین مالی غیرمتمرکز (DeFi) را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد که به دنبال فرصت‌هایی برای "برهم زدن اقتصاد سازندگان" با NFT و در عین حال سرعت بخشیدن به رشد بودجه در اکوسیستم DeFi Algorand است.