استیبل کوین آسیایی

سرمایه گذاری روی یک استیبل کوین در آسیا

سیرکل، ناشر USD Coin مستقر در ایالات متحده، بازارهای ارزهای دیجیتال پررونق آسیا را هدف قرار داده است. سیرکل در اقدامی برای تقویت حضور خود در آسیا، سنگاپور را برای ایجاد یک ستاد منطقه ای انتخاب کرد. طبق مصاحبه جرمی آلر، مدیر عامل سیرکل با بلومبرگ، این شرکت همچنین در حال راه اندازی یک بازوی سرمایه گذاری به نام Circle Ventures است. اولین سرمایه گذاری روی یک استیبل کوین ین ژاپن متمرکز خواهد شد. آلر گفت که این شرکت فرصت های قابل توجهی را در بازارهای آسیایی می بیند، جایی که او انتظار دارد شاهد پذیرش قوی از استیبل کوین ها در بازارها باشد. وی افزود که محیط تورم و جستجو برای بازدهی در درجه اول باعث حرکت بازارها به سمت استیبل کوین ها می شود.

استیبل کوین آسیایی

سرمایه گذاری روی یک استیبل کوین در آسیا

سیرکل، ناشر USD Coin مستقر در ایالات متحده، بازارهای ارزهای دیجیتال پررونق آسیا را هدف قرار داده است. سیرکل در اقدامی برای تقویت حضور خود در آسیا، سنگاپور را برای ایجاد یک ستاد منطقه ای انتخاب کرد. طبق مصاحبه جرمی آلر، مدیر عامل سیرکل با بلومبرگ، این شرکت همچنین در حال راه اندازی یک بازوی سرمایه گذاری به نام Circle Ventures است. اولین سرمایه گذاری روی یک استیبل کوین ین ژاپن متمرکز خواهد شد. آلر گفت که این شرکت فرصت های قابل توجهی را در بازارهای آسیایی می بیند، جایی که او انتظار دارد شاهد پذیرش قوی از استیبل کوین ها در بازارها باشد. وی افزود که محیط تورم و جستجو برای بازدهی در درجه اول باعث حرکت بازارها به سمت استیبل کوین ها می شود.