خرید بیت کوین توسط شرکت های آمریکایی

شرکت های آمریکایی در حال خرید بیت کوین هستند

طبق گزارش وب سایت خبری کوین تلگراف در چند سال اخیر شرکت های بزرگ و کوچک آمریکایی میلیارد ها دلار بیت کوین خریداری کرده اند و این ارز دیجیتال محبوب را به تراز نامه خود اضافه کرده اند.

شرکت رسانه دیجیتال نیویورک(Townsquare Media) جدید ترین شرکت آمریکایی است که ارز دیجیتال بیت کوین را به تراز نامه خود اضافه کرده است.

Townsquare Media، یک شرکت بازار یابی دیجیتال و ایستگاه رادیویی مستقر در نیویورک است کد در آخرین خرید خود 5 میلیون دلار بیت کوین خریداری کرده است.

 

خرید بیت کوین توسط شرکت های آمریکایی

شرکت های آمریکایی در حال خرید بیت کوین هستند

طبق گزارش وب سایت خبری کوین تلگراف در چند سال اخیر شرکت های بزرگ و کوچک آمریکایی میلیارد ها دلار بیت کوین خریداری کرده اند و این ارز دیجیتال محبوب را به تراز نامه خود اضافه کرده اند.

شرکت رسانه دیجیتال نیویورک(Townsquare Media) جدید ترین شرکت آمریکایی است که ارز دیجیتال بیت کوین را به تراز نامه خود اضافه کرده است.

Townsquare Media، یک شرکت بازار یابی دیجیتال و ایستگاه رادیویی مستقر در نیویورک است کد در آخرین خرید خود 5 میلیون دلار بیت کوین خریداری کرده است.