افزایش روزافزون بانک‌های ارائه‌دهنده خدمات کریپتویی در سال 2022

🔹 در پی پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا، تعداد بانک‌هایی که خدمات مرتبط با این حوزه را ارائه می‌دهند همچنان روند صعودی را طی می‌کند. به همین ترتیب پیش‌بینی می‌شود تعداد این بانک‌ها در پایان سال 2022 دوبرابر شود.

🔹 طبق تحقیق انجام شده توسط Arizent Research که 153 بانک اجرایی مرجع در آن شرکت کردند، 44 درصد از آن‌ها ارائه مشاوره به مشتریان خود در رابطه با کریپتو را تا پایان سال محتمل می‌دانند. همچنین 33 درصد از مدیران مالی احتمال مدیریت پرتفوی ارزدیجیتال مشتریان را تا پایان سال امری قریب‌الوقوع می‌دانند درحالی که این میزان در حال حاضر تنها 13 درصد است.

 

افزایش روزافزون بانک‌های ارائه‌دهنده خدمات کریپتویی در سال 2022

🔹 در پی پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا، تعداد بانک‌هایی که خدمات مرتبط با این حوزه را ارائه می‌دهند همچنان روند صعودی را طی می‌کند. به همین ترتیب پیش‌بینی می‌شود تعداد این بانک‌ها در پایان سال 2022 دوبرابر شود.

🔹 طبق تحقیق انجام شده توسط Arizent Research که 153 بانک اجرایی مرجع در آن شرکت کردند، 44 درصد از آن‌ها ارائه مشاوره به مشتریان خود در رابطه با کریپتو را تا پایان سال محتمل می‌دانند. همچنین 33 درصد از مدیران مالی احتمال مدیریت پرتفوی ارزدیجیتال مشتریان را تا پایان سال امری قریب‌الوقوع می‌دانند درحالی که این میزان در حال حاضر تنها 13 درصد است.