صرافی غیرمتمرکز اتریوم لایه 2

صرافی غیر متمرکز KyberSwap DEX در لایه دوم اتریوم راه اندازی شد

صرافی غیر متمرکز KyberSwap DEX به لایه دوم اتریوم یعنی Arbitrum منتقل شده است.

سازندگان این صرافی دلیل این انتقال، ازدحام بیش از حد شبکه اتریوم و کارمزد های بالا این بلاکچین لایه اول عنوان کردند.

میانگین هزینه تراکنش در اتریوم (ETH) در حال حاضر بسیار پایین است و 28 گیگاوی (1.48 دلار) است، اما کارمزدها می تواند در دوره های شلوغی به بیش از 100 دلار افزایش یابد.

از 5 مارس تاکنون تعداد کل کاربران این صرافی  با 350 درصد افزایش به 19870 نفر و حجم تراکنش روزانه 31 درصد افزایش یافته و به حدود 610000 دلار رسیده است.

صرافی غیرمتمرکز اتریوم لایه 2

صرافی غیر متمرکز KyberSwap DEX در لایه دوم اتریوم راه اندازی شد

صرافی غیر متمرکز KyberSwap DEX به لایه دوم اتریوم یعنی Arbitrum منتقل شده است.

سازندگان این صرافی دلیل این انتقال، ازدحام بیش از حد شبکه اتریوم و کارمزد های بالا این بلاکچین لایه اول عنوان کردند.

میانگین هزینه تراکنش در اتریوم (ETH) در حال حاضر بسیار پایین است و 28 گیگاوی (1.48 دلار) است، اما کارمزدها می تواند در دوره های شلوغی به بیش از 100 دلار افزایش یابد.

از 5 مارس تاکنون تعداد کل کاربران این صرافی  با 350 درصد افزایش به 19870 نفر و حجم تراکنش روزانه 31 درصد افزایش یافته و به حدود 610000 دلار رسیده است.