ftx

صرافی FTX دفتر مرکزی خود را در دبی افتتاح کرد

صرافی FTX که یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است مجوز فعالیت و تاسیس دفتر مرکزی خود را در دبی دریافت کرد.

این مجوز در راستای قانون گذاری کشور امارات در راستای پذیرش ارز های دیجیتال در این کشور است.

کشور امارات قصد دارد از ارز های دیجیتال در توسعه صنعت گردشگری و مبادلات تجاری خود استفاده کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، صرافی بایننس نیز در پی تصویب این قانون، مجوز فعالیت را در این کشور کوچک حوضه خلیج فارس دریافت کرده است.

ftx

صرافی FTX دفتر مرکزی خود را در دبی افتتاح کرد

صرافی FTX که یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان است مجوز فعالیت و تاسیس دفتر مرکزی خود را در دبی دریافت کرد.

این مجوز در راستای قانون گذاری کشور امارات در راستای پذیرش ارز های دیجیتال در این کشور است.

کشور امارات قصد دارد از ارز های دیجیتال در توسعه صنعت گردشگری و مبادلات تجاری خود استفاده کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، صرافی بایننس نیز در پی تصویب این قانون، مجوز فعالیت را در این کشور کوچک حوضه خلیج فارس دریافت کرده است.