ممنوعیت استخراج بیتکوین در اروپا

طرح ممنوعیت بیتکوین در اروپا رد شد

پشنهاد ممنوع کردن استخراج بیتکوین در قاره اروپا پنج روز قبل در اتحادیه اروپا به رای گذاشته شد.

در پایان جلسه، پیشنهاد ممنوع کردن یا محدود کردن ارز های دیجیتال مبتنی بر فرایند اثبات کار(POW) که عملا منجر به ممنوعیت بیتکوین در اروپا میشد رای کافی نیاورد و رد شد.

ممنوعیت استخراج بیتکوین در اروپا

طرح ممنوعیت بیتکوین در اروپا رد شد

پشنهاد ممنوع کردن استخراج بیتکوین در قاره اروپا پنج روز قبل در اتحادیه اروپا به رای گذاشته شد.

در پایان جلسه، پیشنهاد ممنوع کردن یا محدود کردن ارز های دیجیتال مبتنی بر فرایند اثبات کار(POW) که عملا منجر به ممنوعیت بیتکوین در اروپا میشد رای کافی نیاورد و رد شد.