فرمان بایدن در مورد ارز های دیجیتال

فرمان بایدن در مورد ارزهای دیجیتال منتشر شد

بیانیه ای از جانت یلن وزیر خزانه داری ایالات متحده در مورد فرمان بایدن در مورد ارز های دیجیتال، به اشتباه یک روز زودتر از موعد مقرر منتشر شد.

بیانیه یلن یک روز زودتر ظاهراً به اشتباه منتشر شد و به سرعت حذف شد، اما در یک آرشیو وب ثبت شد. اطلاعات اولیه درباره جزئیات فرمان اجرایی رئیس جمهور بایدن است که قرار است به زودی منتشر شود را به اشتراک می گذارد. این دستور خواستار «رویکردی هماهنگ و جامع برای سیاست در ارز های دیجیتال» است.

در این بیانیه آمده است که این فرمان اجرایی می تواند “منفعت قابل توجهی برای ملت، مصرف کنندگان و کسب و کارها داشته باشد.”

همچنین خطرات مربوط به تامین مالی غیرقانونی، حمایت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، جلوگیری از تهدیدات سیستم مالی و اقتصاد گسترده‌تر را بررسی خواهد کرد.

یلن همچنین گام بعدی این بیانیه را آموزش در مورد خطرات و نحوه کار ارزهای دیجیتال به مردم عادی عنوان کرد.

فرمان بایدن در مورد ارز های دیجیتال

فرمان بایدن در مورد ارزهای دیجیتال منتشر شد

بیانیه ای از جانت یلن وزیر خزانه داری ایالات متحده در مورد فرمان بایدن در مورد ارز های دیجیتال، به اشتباه یک روز زودتر از موعد مقرر منتشر شد.

بیانیه یلن یک روز زودتر ظاهراً به اشتباه منتشر شد و به سرعت حذف شد، اما در یک آرشیو وب ثبت شد. اطلاعات اولیه درباره جزئیات فرمان اجرایی رئیس جمهور بایدن است که قرار است به زودی منتشر شود را به اشتراک می گذارد. این دستور خواستار «رویکردی هماهنگ و جامع برای سیاست در ارز های دیجیتال» است.

در این بیانیه آمده است که این فرمان اجرایی می تواند “منفعت قابل توجهی برای ملت، مصرف کنندگان و کسب و کارها داشته باشد.”

همچنین خطرات مربوط به تامین مالی غیرقانونی، حمایت از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، جلوگیری از تهدیدات سیستم مالی و اقتصاد گسترده‌تر را بررسی خواهد کرد.

یلن همچنین گام بعدی این بیانیه را آموزش در مورد خطرات و نحوه کار ارزهای دیجیتال به مردم عادی عنوان کرد.