10 درصد بیت کوین باقی مانده

فقط 10 درصد از بیت کوین برای استخراج باقی مانده است

کل بیت کوین در گردش (BTC) صبح روز دوشنبه، یک سال و نیم پس از آخرین نصف شدن بیت کوین، به نقطه عطف قابل توجهی رسید، زیرا 90 درصد از حداکثر عرضه کل استخراج شده است.

داده های فعلی Blockchain.com نشان می دهد که بیت کوین در گردش تا 13 دسامبر به 18.899 میلیون رسیده است، به این معنی که تنها 10 درصد از کل عرضه به من سپرده شده است. در حالی که استخراج 90 درصد اول بیت کوین حدود 12 سال طول کشید، مابقی کمی بیشتر طول می کشد.

بیت کوین دارای سقف 21 میلیون سکه است که توسط خالق ناشناس آن ساتوشی ناکاموتو تنظیم شده است. این محدودیت در کد منبع بیت کوین نوشته شده و توسط گره های شبکه اعمال می شود. سقف سخت بیت کوین برای پیشنهاد ارزش آن به عنوان یک ارز و یک ابزار سرمایه گذاری بسیار مهم است.

10 درصد بیت کوین باقی مانده

فقط 10 درصد از بیت کوین برای استخراج باقی مانده است

کل بیت کوین در گردش (BTC) صبح روز دوشنبه، یک سال و نیم پس از آخرین نصف شدن بیت کوین، به نقطه عطف قابل توجهی رسید، زیرا 90 درصد از حداکثر عرضه کل استخراج شده است.

داده های فعلی Blockchain.com نشان می دهد که بیت کوین در گردش تا 13 دسامبر به 18.899 میلیون رسیده است، به این معنی که تنها 10 درصد از کل عرضه به من سپرده شده است. در حالی که استخراج 90 درصد اول بیت کوین حدود 12 سال طول کشید، مابقی کمی بیشتر طول می کشد.

بیت کوین دارای سقف 21 میلیون سکه است که توسط خالق ناشناس آن ساتوشی ناکاموتو تنظیم شده است. این محدودیت در کد منبع بیت کوین نوشته شده و توسط گره های شبکه اعمال می شود. سقف سخت بیت کوین برای پیشنهاد ارزش آن به عنوان یک ارز و یک ابزار سرمایه گذاری بسیار مهم است.