فناوری خنک‌کننده فراگیر می‌تواند به سبز شدن استخراج بیت‌کوین تا سال 2030 کمک کند

هاس مک کوک، یکی از اعضای شورای استخراج بیت کوین (BMC)، به کوین تلگراف گفت: فناوری خنک کننده فراگیر ممکن است به انتقال به استخراج بیت کوین (BTC) با انتشار صفر کمک کند.

مک کوک که به صورت آنلاین با نام فریار هاس شناخته می شود، معتقد است که صنعت در مسیر رسیدن به هدف تا سال 2030 قرار دارد.

 

فناوری خنک‌کننده فراگیر می‌تواند به سبز شدن استخراج بیت‌کوین تا سال 2030 کمک کند

هاس مک کوک، یکی از اعضای شورای استخراج بیت کوین (BMC)، به کوین تلگراف گفت: فناوری خنک کننده فراگیر ممکن است به انتقال به استخراج بیت کوین (BTC) با انتشار صفر کمک کند.

مک کوک که به صورت آنلاین با نام فریار هاس شناخته می شود، معتقد است که صنعت در مسیر رسیدن به هدف تا سال 2030 قرار دارد.