قزاقستان افزایش قیمت برق و مالیات را برای ماینرهای کریپتو پیشنهاد می کند

این کشور در آسیای مرکزی  افزایش قیمت برای برق و مالیات را پیشنهاد کرده است که به طور خاص استخراج کنندگان کریپتو را هدف قرار می دهد.

دولت قزاقستان در حال بررسی یک پیشنهاد سه جانبه است که به منظور وادار کردن ماینرهای رمزنگاری هزینه بسیار بیشتری برای فعالیت در این کشور طراحی شده است. که می تواند جذابیت قزاقستان را برای صنعت کمتر کند.

در 4 فوریه، معاون اول وزیر دارایی قزاقستان، Marat Sultangaziev، پیشنهاد افزایش قیمت از 0.0023 دلار در هر کیلووات ساعت به 0.01 دلار (حدود 335 درصد افزایش) را به طور خاص برای استخراج کنندگان کریپتو ارائه کرد. او همچنین مالیاتی را برای هر کارت گرافیک (GPU) و هر قطعه تجهیزات مورد نیاز برای استخراج کریپتو پیشنهاد کرد.

قزاقستان افزایش قیمت برق و مالیات را برای ماینرهای کریپتو پیشنهاد می کند

این کشور در آسیای مرکزی  افزایش قیمت برای برق و مالیات را پیشنهاد کرده است که به طور خاص استخراج کنندگان کریپتو را هدف قرار می دهد.

دولت قزاقستان در حال بررسی یک پیشنهاد سه جانبه است که به منظور وادار کردن ماینرهای رمزنگاری هزینه بسیار بیشتری برای فعالیت در این کشور طراحی شده است. که می تواند جذابیت قزاقستان را برای صنعت کمتر کند.

در 4 فوریه، معاون اول وزیر دارایی قزاقستان، Marat Sultangaziev، پیشنهاد افزایش قیمت از 0.0023 دلار در هر کیلووات ساعت به 0.01 دلار (حدود 335 درصد افزایش) را به طور خاص برای استخراج کنندگان کریپتو ارائه کرد. او همچنین مالیاتی را برای هر کارت گرافیک (GPU) و هر قطعه تجهیزات مورد نیاز برای استخراج کریپتو پیشنهاد کرد.