قیمت بیتکوین تا پایان سال 2022 پنج برابر می شود

شرکت تحقیقاتی مالی FSInsight در گزارشی جدید پیش بینی کرده است که بیت کوین می تواند تا پایان سال 2022 به 222000 دلار و اتر به 12000 دلار برسد.

در قیمت های فعلی BTC (43,350 دلار) و ETH (3,080 دلار)، این به معنای افزایش تقریباً پنج و چهار برابری قیمت برای هر کوین است.

از زمان نصف شدن پاداش ماینر های بیتکوین (هاوینگ) در می 2020، ارزش بازار بیت کوین تنها با افزایش 3.7 برابری به اوج خود رسید. این کمترین افزایش از هاوینگ سال 2016 است، زمانی که ارزش بازار با افزایش 4.2 برابری به اوج خود رسید.

نصف شدن پاداش ماینر های بیتکوین زمانی است که پاداش استخراج صادر شده برای هر بلوک به نصف کاهش می یابد و در نتیجه عرضه جدید به بازار کاهش می یابد.

در هاوینگ 2020 پاداش ماینر های بیتکوین به 6.25 BTC در هر بلوک کاهش یافت.

قیمت بیتکوین تا پایان سال 2022 پنج برابر می شود

شرکت تحقیقاتی مالی FSInsight در گزارشی جدید پیش بینی کرده است که بیت کوین می تواند تا پایان سال 2022 به 222000 دلار و اتر به 12000 دلار برسد.

در قیمت های فعلی BTC (43,350 دلار) و ETH (3,080 دلار)، این به معنای افزایش تقریباً پنج و چهار برابری قیمت برای هر کوین است.

از زمان نصف شدن پاداش ماینر های بیتکوین (هاوینگ) در می 2020، ارزش بازار بیت کوین تنها با افزایش 3.7 برابری به اوج خود رسید. این کمترین افزایش از هاوینگ سال 2016 است، زمانی که ارزش بازار با افزایش 4.2 برابری به اوج خود رسید.

نصف شدن پاداش ماینر های بیتکوین زمانی است که پاداش استخراج صادر شده برای هر بلوک به نصف کاهش می یابد و در نتیجه عرضه جدید به بازار کاهش می یابد.

در هاوینگ 2020 پاداش ماینر های بیتکوین به 6.25 BTC در هر بلوک کاهش یافت.