لایحه زیرساخت های ایالات متحده

لایحه زیرساخت های ایالات متحده توسط جو بایدن به قانون تبدیل شد

لایحه بحث برانگیز زیرساخت های ایالات متحده صبح امروز توسط رئیس جمهور جو بایدن به قانون تبدیل شد و این قانون بدون اصلاح مقررات گسترده ای که می تواند الزامات گزارش دهی سختگیرانه ای را برای اعتبار سنجی شبکه های کریپتو و توسعه دهندگان نرم افزار تحمیل کند، به تصویب رسید.
با این حال، مت وست، استراتژیست DeFi که نامزد دموکرات کنگره شده است، معتقد است که هنوز زمان برای عقب نشینی وجود دارد.
لایحه زیرساخت های ایالات متحده

لایحه زیرساخت های ایالات متحده توسط جو بایدن به قانون تبدیل شد

لایحه بحث برانگیز زیرساخت های ایالات متحده صبح امروز توسط رئیس جمهور جو بایدن به قانون تبدیل شد و این قانون بدون اصلاح مقررات گسترده ای که می تواند الزامات گزارش دهی سختگیرانه ای را برای اعتبار سنجی شبکه های کریپتو و توسعه دهندگان نرم افزار تحمیل کند، به تصویب رسید.
با این حال، مت وست، استراتژیست DeFi که نامزد دموکرات کنگره شده است، معتقد است که هنوز زمان برای عقب نشینی وجود دارد.