استخراج ارز های دیجیتال

ماینرهای بیتکوین با طبیعت سازگار میشوند

شرکت فناوری اینتل تراشه های جدیدی برای ماینرهای بیتکوین ساخته است که قدرت استخراج آن ها را دو برابر میکند همچنین مصرف انرژی عملیات استخراج را تا 15 درصد کاهش می دهد.

شرکت استخراج ارز های دیجیتال HIVE Blockchain Technology قراردادی را برای خرید این تراشه ها امضا کرده است که در دستگاه های استخراج سفارشی جدید آنها استفاده خواهد شد.

این تراشه ها ماینر های بیتکوین را با هوا خنک میکند.

این شرکت اعلام کرد: این تراشه ها مصرف انرژی عملیات استخراج را تا 15 درصد کاهش می دهد. کاهش مصرف برق ممکن است به این شرکت اجازه دهد تا دستگاه های بیشتری را به کار گیرد و به آن کمک کند تا سهم نرخ هش خود از استخراج بیتکوین افزایش دهد.

 

استخراج ارز های دیجیتال

ماینرهای بیتکوین با طبیعت سازگار میشوند

شرکت فناوری اینتل تراشه های جدیدی برای ماینرهای بیتکوین ساخته است که قدرت استخراج آن ها را دو برابر میکند همچنین مصرف انرژی عملیات استخراج را تا 15 درصد کاهش می دهد.

شرکت استخراج ارز های دیجیتال HIVE Blockchain Technology قراردادی را برای خرید این تراشه ها امضا کرده است که در دستگاه های استخراج سفارشی جدید آنها استفاده خواهد شد.

این تراشه ها ماینر های بیتکوین را با هوا خنک میکند.

این شرکت اعلام کرد: این تراشه ها مصرف انرژی عملیات استخراج را تا 15 درصد کاهش می دهد. کاهش مصرف برق ممکن است به این شرکت اجازه دهد تا دستگاه های بیشتری را به کار گیرد و به آن کمک کند تا سهم نرخ هش خود از استخراج بیتکوین افزایش دهد.