مجلس آمریکا لایحه مالیات کریپتو برای تایید بایدن تصویب کرد

مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه زیرساختی 1.2 تریلیون دلاری دو حزبی را تصویب کرد که در صورت امضای رئیس جمهور جو بایدن، مقررات جدیدی را در رابطه با گزارش مالیات رمزنگاری برای همه شهروندان اعمال می کند.

لایحه زیرساخت اولین بار توسط دولت بایدن با هدف بهبود شبکه حمل و نقل ملی و پوشش اینترنتی ارائه شد. با این حال، این لایحه الزامات گزارش‌دهی سخت‌گیرانه‌ای را برای جامعه کریپتو الزامی می‌کند، و همه تراکنش‌های دارایی دیجیتال به ارزش بیش از 10000 دلار را ملزم می‌کند به IRS گزارش شود.

همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، این لایحه برای اولین بار در 10 اوت با 69 رای موافق در برابر 30 رای به تصویب سنا رسید که با پیشنهادی برای اصلاح اصلاحیه توسط گروهی متشکل از شش سناتور - پت تومی، سینتیا لومیس، راب پورتمن، و مارک وارنر مواجه شد.

مجلس آمریکا لایحه مالیات کریپتو برای تایید بایدن تصویب کرد

مجلس نمایندگان ایالات متحده لایحه زیرساختی 1.2 تریلیون دلاری دو حزبی را تصویب کرد که در صورت امضای رئیس جمهور جو بایدن، مقررات جدیدی را در رابطه با گزارش مالیات رمزنگاری برای همه شهروندان اعمال می کند.

لایحه زیرساخت اولین بار توسط دولت بایدن با هدف بهبود شبکه حمل و نقل ملی و پوشش اینترنتی ارائه شد. با این حال، این لایحه الزامات گزارش‌دهی سخت‌گیرانه‌ای را برای جامعه کریپتو الزامی می‌کند، و همه تراکنش‌های دارایی دیجیتال به ارزش بیش از 10000 دلار را ملزم می‌کند به IRS گزارش شود.

همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، این لایحه برای اولین بار در 10 اوت با 69 رای موافق در برابر 30 رای به تصویب سنا رسید که با پیشنهادی برای اصلاح اصلاحیه توسط گروهی متشکل از شش سناتور - پت تومی، سینتیا لومیس، راب پورتمن، و مارک وارنر مواجه شد.