شرکت مایکرو استراتژی

مدیر عامل شرکت مایکرو استراتژی شایعه فروش بیت کوین را رد کرد

مدیر عامل شرکت مایکرو استراتژی (Microstrategy) شایعه فروش بی سر و صدا بیت کوین توسط این شرکت را رد کرد.

شرکت مایکرو استراتژی بزرگترین هولدر بیتکوین در دنیا است.

تعداد بیت کوین های این شرکت در حال حاضر 105 هزار بیت کوین است.

مدیر عامل شرکت Microstrategy در این باره توضیح داد: این مجموعه به عنوان یک شرکت تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) است.

و همچنین تغییرات موجود در بیت کوین های این شرکت باید به SEC اعلام شود. که SEC این موضوع را رد کرده است.

شرکت مایکرو استراتژی

مدیر عامل شرکت مایکرو استراتژی شایعه فروش بیت کوین را رد کرد

مدیر عامل شرکت مایکرو استراتژی (Microstrategy) شایعه فروش بی سر و صدا بیت کوین توسط این شرکت را رد کرد.

شرکت مایکرو استراتژی بزرگترین هولدر بیتکوین در دنیا است.

تعداد بیت کوین های این شرکت در حال حاضر 105 هزار بیت کوین است.

مدیر عامل شرکت Microstrategy در این باره توضیح داد: این مجموعه به عنوان یک شرکت تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) است.

و همچنین تغییرات موجود در بیت کوین های این شرکت باید به SEC اعلام شود. که SEC این موضوع را رد کرده است.