معاملات تزوس با فعالیت قراردادهای هوشمند و NFT افزایش می یابد.

فعالیت قراردادهای هوشمند در اکوسیستم تزوس در سال گذشته افزایش یافته است زیرا به آهنربایی برای فعالیت NFT ها تبدیل شده است.

شبکه Tezos در طول 12 ماه گذشته رشد چشمگیری در آدرس های قراردادهای هوشمند داشته است که عمدتاً توسط توکن های غیر قابل تعویض (NFT) هدایت می شود.

طبق گزارش Coin Metrics، تعداد تراکنش‌های مربوط به قراردادهای هوشمند بلاکچین تزوس طی 12 ماه گذشته از کمتر از 10000 تراکنش در روز؛  به بیش از 50000 تراکنش در ژانویه 2021 رسیده است.

در این گزارش مشاهده میشود که این رشد توسط پلتفرم‌های NFT مانند پلتفرم هنری FX Hash انجام شده است . علاوه بر این، شرکت بازی سازی  Ubisoft نیز پشتیبانی خودش را از NFT های بازی بلاکچینی تزوس در ماه دسامبر اعلام کرد.

 

معاملات تزوس با فعالیت قراردادهای هوشمند و NFT افزایش می یابد.

فعالیت قراردادهای هوشمند در اکوسیستم تزوس در سال گذشته افزایش یافته است زیرا به آهنربایی برای فعالیت NFT ها تبدیل شده است.

شبکه Tezos در طول 12 ماه گذشته رشد چشمگیری در آدرس های قراردادهای هوشمند داشته است که عمدتاً توسط توکن های غیر قابل تعویض (NFT) هدایت می شود.

طبق گزارش Coin Metrics، تعداد تراکنش‌های مربوط به قراردادهای هوشمند بلاکچین تزوس طی 12 ماه گذشته از کمتر از 10000 تراکنش در روز؛  به بیش از 50000 تراکنش در ژانویه 2021 رسیده است.

در این گزارش مشاهده میشود که این رشد توسط پلتفرم‌های NFT مانند پلتفرم هنری FX Hash انجام شده است . علاوه بر این، شرکت بازی سازی  Ubisoft نیز پشتیبانی خودش را از NFT های بازی بلاکچینی تزوس در ماه دسامبر اعلام کرد.