سولانا برترین بلاکچین

مقایسه بلاکچین ها: سولانا برترین بلاکچین

تحقیقات نشان می‌دهد که توان عملیاتی سولانا از بلاکچین اتریوم  با اختلاف زیادی پیشی گرفته است.

همچنین محققان پیش‌بینی می‌کنند که زنجیره‌های لایه 1 رقابتی مانند سولانا، آوالانچ و… از لایه دوم های اتریوم عملکرد بهتری دارند.

شرکت تحقیقاتی  Dragonfly Research عملکرد شش بلاک چین برتر بازار رمز ارز ها را با هم مقایسه کرد، این تحقیقات نشان داد که بلاکچین سولانا  توان محاسباتی (انجام معاملات در هر ثانیه) بیشتری نسبت به سایر بلاکچین ها دارد.

بلاکچین سولانا در هر ثانیه میتواند 273 معامله را پردازش کند.

مقایسه بلاکچین ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سولانا برترین بلاکچین

مقایسه بلاکچین ها: سولانا برترین بلاکچین

تحقیقات نشان می‌دهد که توان عملیاتی سولانا از بلاکچین اتریوم  با اختلاف زیادی پیشی گرفته است.

همچنین محققان پیش‌بینی می‌کنند که زنجیره‌های لایه 1 رقابتی مانند سولانا، آوالانچ و… از لایه دوم های اتریوم عملکرد بهتری دارند.

شرکت تحقیقاتی  Dragonfly Research عملکرد شش بلاک چین برتر بازار رمز ارز ها را با هم مقایسه کرد، این تحقیقات نشان داد که بلاکچین سولانا  توان محاسباتی (انجام معاملات در هر ثانیه) بیشتری نسبت به سایر بلاکچین ها دارد.

بلاکچین سولانا در هر ثانیه میتواند 273 معامله را پردازش کند.

مقایسه بلاکچین ها