جرائم کریپتو

نتفلیکس سریال جدیدی را در مورد هک Bitfinex با 120000 بیت کوین معرفی کرد.

مستند نتفلیکس در مورد یک زوج ساکن نیویورک و ارتباط آنها با پولشویی نزدیک به 120000 بیت کوین مرتبط با جنایت خواهد بود.

غول استریم و تولید نتفلیکس به زودی مجموعه ای مستند در مورد هک بدنام Bitfinex – یکی از بزرگترین جرائم مالی سال 2016 با سرقت 119756 بیت کوین (BTC) – به ارزش 72 میلیون دلار در آن زمان تولید خواهد کرد.

مستند نتفلیکس حول محور یک زوج ساکن نیویورک و پیوند آنها با 120000 بیت کوین پولشویی مرتبط با جرائم مالی خواهد بود.

جرائم کریپتو

نتفلیکس سریال جدیدی را در مورد هک Bitfinex با 120000 بیت کوین معرفی کرد.

مستند نتفلیکس در مورد یک زوج ساکن نیویورک و ارتباط آنها با پولشویی نزدیک به 120000 بیت کوین مرتبط با جنایت خواهد بود.

غول استریم و تولید نتفلیکس به زودی مجموعه ای مستند در مورد هک بدنام Bitfinex – یکی از بزرگترین جرائم مالی سال 2016 با سرقت 119756 بیت کوین (BTC) – به ارزش 72 میلیون دلار در آن زمان تولید خواهد کرد.

مستند نتفلیکس حول محور یک زوج ساکن نیویورک و پیوند آنها با 120000 بیت کوین پولشویی مرتبط با جرائم مالی خواهد بود.