بیت کوین

نشانه های رشد بیت کوین

بر اساس داده های IntoTheBlock، به نظر می رسد که علاقه سرمایه گذاران خصوصی نسبت به بیت کوین افزایش چشم گیری داشته است.
این داده ها نشان داده که تعداد آدرس های جدید بیت کوین به سرعت در حال افزایش است. همچنین این پلتفرم در توییتی گفته که معامله گران بیشتر از گذشته روند قیمتی را دنبال کرده اند.
تعداد معامله گران بیت کوین در ماه اخیر رشد 3.77 درصدی داشته که نشان دهنده خوشبینی افراد، و شاید افزایش قیمت در آینده نزدیک باشد.
همچنین بنظر میرسد که ارتباط بین روند قیمت بیت کوین و فلزات گران بها، به پایین ترین سطح خود رسیده است.
 
بیت کوین

نشانه های رشد بیت کوین

بر اساس داده های IntoTheBlock، به نظر می رسد که علاقه سرمایه گذاران خصوصی نسبت به بیت کوین افزایش چشم گیری داشته است.
این داده ها نشان داده که تعداد آدرس های جدید بیت کوین به سرعت در حال افزایش است. همچنین این پلتفرم در توییتی گفته که معامله گران بیشتر از گذشته روند قیمتی را دنبال کرده اند.
تعداد معامله گران بیت کوین در ماه اخیر رشد 3.77 درصدی داشته که نشان دهنده خوشبینی افراد، و شاید افزایش قیمت در آینده نزدیک باشد.
همچنین بنظر میرسد که ارتباط بین روند قیمت بیت کوین و فلزات گران بها، به پایین ترین سطح خود رسیده است.