همکاری مرسدس بنز با 5 هنرمند برای ساخت مجموعه NFT

همکاری مرسدس بنز با 5 هنرمند برای ساخت مجموعه NFT اتومبیل‌های سری G-Class

مرسدس‌بنز با Art2People همکاری کرده تا یک مجموعه NFT انحصاری را بر اساس خودروهای سری G-Class خود ایجاد کند.

پنج هنرمند مأمور شده‌‌اند تا از سری G-Class الهام گرفته و آثار هنری منحصر به فردی برای هر مدل خودرو از این سری، خلق کنند.

همکاری مرسدس بنز با 5 هنرمند برای ساخت مجموعه NFT

همکاری مرسدس بنز با 5 هنرمند برای ساخت مجموعه NFT اتومبیل‌های سری G-Class

مرسدس‌بنز با Art2People همکاری کرده تا یک مجموعه NFT انحصاری را بر اساس خودروهای سری G-Class خود ایجاد کند.

پنج هنرمند مأمور شده‌‌اند تا از سری G-Class الهام گرفته و آثار هنری منحصر به فردی برای هر مدل خودرو از این سری، خلق کنند.