وایت پیپر اتریوم

وایت پیپر اتریوم DeFi را پیش‌بینی کرد

در پایان دهه گذشته، ویتالیک بوترین، یکی از بنیان‌گذاران اتریوم، پیش‌بینی‌های خود را که در طول سال‌ها انجام داده بود، بازنگری کرد و نشان داد که استعداد درستی در مورد ایده‌های انتزاعی به جای مسائل مربوط به توسعه نرم‌افزار در حال تولید را دارد.

بوترین تاپیک توییتر را با پرداختن به مقاله خود به تاریخ 23 ژوئیه 2013 آغاز کرد که در آن مزایای کلیدی بیت کوین (BTC) – بین المللی بودن و مقاومت در برابر سانسور را برجسته کرد. بوترین پتانسیل بیت کوین را در حفاظت از قدرت خرید شهروندان در کشورهایی مانند ایران، آرژانتین، چین و آفریقا پیش بینی کرد.

با این حال، بوترین همچنین با مشاهده کسب و کارهای آرژانتینی که در Tether (USDT) فعالیت می کنند، متوجه افزایش پذیرش استیبل کوین شد. او از ایده های ده ساله خود در مورد تأثیرات منفی مقررات بیت کوین حمایت کرد.

وایت پیپر اتریوم

وایت پیپر اتریوم DeFi را پیش‌بینی کرد

در پایان دهه گذشته، ویتالیک بوترین، یکی از بنیان‌گذاران اتریوم، پیش‌بینی‌های خود را که در طول سال‌ها انجام داده بود، بازنگری کرد و نشان داد که استعداد درستی در مورد ایده‌های انتزاعی به جای مسائل مربوط به توسعه نرم‌افزار در حال تولید را دارد.

بوترین تاپیک توییتر را با پرداختن به مقاله خود به تاریخ 23 ژوئیه 2013 آغاز کرد که در آن مزایای کلیدی بیت کوین (BTC) – بین المللی بودن و مقاومت در برابر سانسور را برجسته کرد. بوترین پتانسیل بیت کوین را در حفاظت از قدرت خرید شهروندان در کشورهایی مانند ایران، آرژانتین، چین و آفریقا پیش بینی کرد.

با این حال، بوترین همچنین با مشاهده کسب و کارهای آرژانتینی که در Tether (USDT) فعالیت می کنند، متوجه افزایش پذیرش استیبل کوین شد. او از ایده های ده ساله خود در مورد تأثیرات منفی مقررات بیت کوین حمایت کرد.