13 سالگی بیت کوین

وایت پیپر بیتکوین 13 ساله شد

وایت پیپیر بیتکوین ساتوشی ناکاموتو اکنون یک نوجوان 13 ساله است.

تا امروز، رمز ارز بیت کوین حدود 7,749,999,900% از زمان عرضه رشد داشته است، ارزش معاملاتی خود را  بالای 60 هزار دلار حفظ کرده است.

وایت پیپر(white paper) بیتکوین، 13 سال پیش در چنین روزی توسط شخص و یا نهادی به نام ساتوشی ناکاموتو ایجاد گردید.

حدود یک سال بعد در 3 ژانویه 2009 با قیمت هر بیتکوین 0.0008 دلار معامله شد

13 سالگی بیت کوین

وایت پیپر بیتکوین 13 ساله شد

وایت پیپیر بیتکوین ساتوشی ناکاموتو اکنون یک نوجوان 13 ساله است.

تا امروز، رمز ارز بیت کوین حدود 7,749,999,900% از زمان عرضه رشد داشته است، ارزش معاملاتی خود را  بالای 60 هزار دلار حفظ کرده است.

وایت پیپر(white paper) بیتکوین، 13 سال پیش در چنین روزی توسط شخص و یا نهادی به نام ساتوشی ناکاموتو ایجاد گردید.

حدود یک سال بعد در 3 ژانویه 2009 با قیمت هر بیتکوین 0.0008 دلار معامله شد