ورود بزرگترین بانک آمریکا (JPMorgan) به متاورس دیسنترالند

JPMorgan به عنوان بزرگترین بانک آمریکا، با افتتاح یک سالن در دیسنترالند به اولین بانک بزرگ دنیا تبدیل شده است که به دنیای متاورس وارد شده است.

همچنین این بانک از این اقدام با عنوان فرصت 1 تریلیون دلاری یاد کرده است.

در این سالن که در مرکز خرید Metajuku افتتاح شده است کاربران این متاورس می‌توانند تصاویری از مدیر عامل JPMorgan و همچنین ارائه‌ای در مورد اقتصاد ارز‌های دیجیتال مشاهده کنند.

نام این سالن Onyx Lounge نام گذاری شده است که بر گرفته از سیستم پرداخت بلاکچین JPMorgan می‌باشد.

ورود بزرگترین بانک آمریکا (JPMorgan) به متاورس دیسنترالند

JPMorgan به عنوان بزرگترین بانک آمریکا، با افتتاح یک سالن در دیسنترالند به اولین بانک بزرگ دنیا تبدیل شده است که به دنیای متاورس وارد شده است.

همچنین این بانک از این اقدام با عنوان فرصت 1 تریلیون دلاری یاد کرده است.

در این سالن که در مرکز خرید Metajuku افتتاح شده است کاربران این متاورس می‌توانند تصاویری از مدیر عامل JPMorgan و همچنین ارائه‌ای در مورد اقتصاد ارز‌های دیجیتال مشاهده کنند.

نام این سالن Onyx Lounge نام گذاری شده است که بر گرفته از سیستم پرداخت بلاکچین JPMorgan می‌باشد.