ورود بیتکوین به صندوق‌های رمزنگاری نهادی. خرید در کف؟

طی هفته گذشته نزدیک به 14 میلیون دلار به صندوق های سازمانی بیت کوین بازگردانده شده است، اما محصولات مبتنی بر اتریوم همچنان شاهد خروجی های عمده هستند.

شرکت سرمایه‌گذاری رمزارز CoinShares در گزارش هفتگی جریان‌های صندوق دارایی دیجیتال خود که در 24 ژانویه منتشر شد، جریان‌هایی را برای برخی محصولات سازمانی مشاهده کرد.

این اولین بار در پنج هفته گذشته است که یک جریان مثبت خالص وجود دارد.

محققان گزارش دادند که این جریان‌های ورودی در طول دوره‌ای از ضعف قابل‌توجه قیمت رخ داده است، و افزودند که این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران «این را به‌عنوان یک فرصت خرید» در سطوح قیمت فعلی می‌بینند.

ورود بیتکوین به صندوق‌های رمزنگاری نهادی. خرید در کف؟

طی هفته گذشته نزدیک به 14 میلیون دلار به صندوق های سازمانی بیت کوین بازگردانده شده است، اما محصولات مبتنی بر اتریوم همچنان شاهد خروجی های عمده هستند.

شرکت سرمایه‌گذاری رمزارز CoinShares در گزارش هفتگی جریان‌های صندوق دارایی دیجیتال خود که در 24 ژانویه منتشر شد، جریان‌هایی را برای برخی محصولات سازمانی مشاهده کرد.

این اولین بار در پنج هفته گذشته است که یک جریان مثبت خالص وجود دارد.

محققان گزارش دادند که این جریان‌های ورودی در طول دوره‌ای از ضعف قابل‌توجه قیمت رخ داده است، و افزودند که این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران «این را به‌عنوان یک فرصت خرید» در سطوح قیمت فعلی می‌بینند.