پاول، رئیس فدرال رزرو میگوید نگران برهم زدن ثبات مالی کشور توسط رمزارزها نیستیم

🔰پاول گفت: «استیبل‌کوین‌ها مطمئناً میتوانند بخش مفید و کارآمدی در سیستم مالی برای خدمت به مصرف‌کننده باشند ، اگر به درستی تنظیم شوند».

❇️رئیس فدرال اشاره کرد که اگرچه آژانس دولتی باید نظارت بر تحولات در فضای رمزنگاری را در نظر بگیرد ، اما ارزهای دیجیتال را به عنوان یک نگرانی ثبات مالی برای بازارهای آمریکا نمیبیند.

💎پاول از سال 2012 در هیأت حکام فدرال رزرو و از سال 2018 به عنوان رئیس کار کرده ، منتخب رئیس جمهور ایالات متحده نیز است که تا سال 2026 در همین سمت خدمت میکند.

❇️او همچنان ارزهای دیجیتال را که به عنوان دارایی‌های سفته بازانه استفاده میشود ، «خطرناک» توصیف کرد که گفت «با هیچ چیز پشتیبانی نمیشود».

💎وی اضافه کرد که او موافق ممنوعیت دارایی‌ها مانند چین نیست ، اما نیاز به تنظیم استیبل‌کوین‌ها ضروری است.

⬅️پاول در ماه سپتامبر گفت: «استیبل کوین‌ها مانند صندوق‌های بازار پول هستند، مانند سپرده‌های بانکی هستند، اما تا حدی خارج از محدوده نظارتی هستند و مناسب است که تنظیم شوند».

پاول، رئیس فدرال رزرو میگوید نگران برهم زدن ثبات مالی کشور توسط رمزارزها نیستیم

🔰پاول گفت: «استیبل‌کوین‌ها مطمئناً میتوانند بخش مفید و کارآمدی در سیستم مالی برای خدمت به مصرف‌کننده باشند ، اگر به درستی تنظیم شوند».

❇️رئیس فدرال اشاره کرد که اگرچه آژانس دولتی باید نظارت بر تحولات در فضای رمزنگاری را در نظر بگیرد ، اما ارزهای دیجیتال را به عنوان یک نگرانی ثبات مالی برای بازارهای آمریکا نمیبیند.

💎پاول از سال 2012 در هیأت حکام فدرال رزرو و از سال 2018 به عنوان رئیس کار کرده ، منتخب رئیس جمهور ایالات متحده نیز است که تا سال 2026 در همین سمت خدمت میکند.

❇️او همچنان ارزهای دیجیتال را که به عنوان دارایی‌های سفته بازانه استفاده میشود ، «خطرناک» توصیف کرد که گفت «با هیچ چیز پشتیبانی نمیشود».

💎وی اضافه کرد که او موافق ممنوعیت دارایی‌ها مانند چین نیست ، اما نیاز به تنظیم استیبل‌کوین‌ها ضروری است.

⬅️پاول در ماه سپتامبر گفت: «استیبل کوین‌ها مانند صندوق‌های بازار پول هستند، مانند سپرده‌های بانکی هستند، اما تا حدی خارج از محدوده نظارتی هستند و مناسب است که تنظیم شوند».