پذیرش ارز های دیجیتال در فروشگاه های استرالیا

پذیرش ارز های دیجیتال در بزرگترین فروشگاه زنجیره ای استرالیا

بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای در کشور استرالیا به اسم On The Run (OTR) بزودی در بیش از 170 شعبه خود از ارز های دیجیتال به عنوان روش پرداخت استفاده خواهد کرد.

پذیرش ارز های دیجیتال در این فروشگاه ها به مشتریان این امکان را می دهد که بنزین ، مواد غذایی و … را با بیش از 30 ارز دیجیتال پرداخت کنند.

همچنین این شرکت با صرافی Crypto.com مستقر در سنگاپور کار میکند.

پذیرش ارز های دیجیتال در فروشگاه های استرالیا

پذیرش ارز های دیجیتال در بزرگترین فروشگاه زنجیره ای استرالیا

بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای در کشور استرالیا به اسم On The Run (OTR) بزودی در بیش از 170 شعبه خود از ارز های دیجیتال به عنوان روش پرداخت استفاده خواهد کرد.

پذیرش ارز های دیجیتال در این فروشگاه ها به مشتریان این امکان را می دهد که بنزین ، مواد غذایی و … را با بیش از 30 ارز دیجیتال پرداخت کنند.

همچنین این شرکت با صرافی Crypto.com مستقر در سنگاپور کار میکند.