پوتین: استخراج کریپتو در روسیه مزایایی نیز دارد

پوتین می‌گوید که مازاد برق و پرسنل آموزش‌دیده در روسیه «مزیت رقابتی» در استخراج رمز ارز ها نسبت به سایر کشور ها می‌دهد.

پوتین در کنفرانس ویدئویی که در 26 ژانویه برگزار شد گفت: با موضوعی شروع میکنم که در حال حاضر در کانون توجه قرار دارد – مقررات ارزهای دیجیتال.»
البته ما در اینجا مزیت های رقابتی خاصی هم داریم، مخصوصاً ماینینگ ارز های دیجیتال. منظورم مازاد برق و پرسنل آموزش دیده موجود در کشور است.»
او همچنین از بانک مرکزی کشور خواست تا در آینده نزدیک با دولت وی ملاقات کند تا در مورد استفاده از رمزارزها به توافق برسند.

دیروز، ایوان چبسکوف، وزیر دارایی روسیه با مخالفت با ممنوعیت کلی پیشنهادی واکنش نشان داد و خواستار تنظیم مقررات به جای محدودیت شد. او تاکید کرد که ممنوعیت کریپتو باعث می‌شود این کشور از صنعت فناوری جهانی عقب بماند.

پوتین: استخراج کریپتو در روسیه مزایایی نیز دارد

پوتین می‌گوید که مازاد برق و پرسنل آموزش‌دیده در روسیه «مزیت رقابتی» در استخراج رمز ارز ها نسبت به سایر کشور ها می‌دهد.

پوتین در کنفرانس ویدئویی که در 26 ژانویه برگزار شد گفت: با موضوعی شروع میکنم که در حال حاضر در کانون توجه قرار دارد – مقررات ارزهای دیجیتال.»
البته ما در اینجا مزیت های رقابتی خاصی هم داریم، مخصوصاً ماینینگ ارز های دیجیتال. منظورم مازاد برق و پرسنل آموزش دیده موجود در کشور است.»
او همچنین از بانک مرکزی کشور خواست تا در آینده نزدیک با دولت وی ملاقات کند تا در مورد استفاده از رمزارزها به توافق برسند.

دیروز، ایوان چبسکوف، وزیر دارایی روسیه با مخالفت با ممنوعیت کلی پیشنهادی واکنش نشان داد و خواستار تنظیم مقررات به جای محدودیت شد. او تاکید کرد که ممنوعیت کریپتو باعث می‌شود این کشور از صنعت فناوری جهانی عقب بماند.