پورتوریکو به دنبال مبارزه با فساد با استفاده از بلاکچین

❇️ به دنبال رسوایی فساد دیگر ، دولت پورتوریکو بنا به گزارش‌ها به دنبال بهبود تلاش‌های خود برای مقابله با فساد با استفاده از فناوری بلاکچین است.

❇️ رافائل هرناندز ، رئیس مجلس نمایندگان پورتوریکو اعلام کرد که قانونگذاران در این ماه جلساتی را با علاقه‌مندان به بلاکچین برگزار خواهد کرد تا در مورد پذیرش فناوری بلاکچین برای کاهش فساد بحث کنند.

❇️ این مقام در کنفرانس انجمن تجارت بلاکچین پورتوریکو گفت که پیاده‌سازی بلاکچین و قراردادهای هوشمند میتواند شفافیت و مسئولیت پذیری بیشتری را برای بخش عمومی کشور به ارمغان بیاورد.

🔱 در حالی که چندین حوزه قضایی به فناوری زیربنایی ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای کاهش فساد نگاه میکنند ، برخی از دولت‌ها مانند روسیه ، معاونان و مقامات خود را از داشتن رمزارز منع میکنند و دلیل آن نگرانی‌های مربوط به فساد است….

پورتوریکو به دنبال مبارزه با فساد با استفاده از بلاکچین

❇️ به دنبال رسوایی فساد دیگر ، دولت پورتوریکو بنا به گزارش‌ها به دنبال بهبود تلاش‌های خود برای مقابله با فساد با استفاده از فناوری بلاکچین است.

❇️ رافائل هرناندز ، رئیس مجلس نمایندگان پورتوریکو اعلام کرد که قانونگذاران در این ماه جلساتی را با علاقه‌مندان به بلاکچین برگزار خواهد کرد تا در مورد پذیرش فناوری بلاکچین برای کاهش فساد بحث کنند.

❇️ این مقام در کنفرانس انجمن تجارت بلاکچین پورتوریکو گفت که پیاده‌سازی بلاکچین و قراردادهای هوشمند میتواند شفافیت و مسئولیت پذیری بیشتری را برای بخش عمومی کشور به ارمغان بیاورد.

🔱 در حالی که چندین حوزه قضایی به فناوری زیربنایی ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای کاهش فساد نگاه میکنند ، برخی از دولت‌ها مانند روسیه ، معاونان و مقامات خود را از داشتن رمزارز منع میکنند و دلیل آن نگرانی‌های مربوط به فساد است….