ریپل

پیروزی بزرگ ریپل در دادگاه

قاضی پرونده ریپل، به تازگی درخواست سازمان بورس واوراق بهادار آمریکا (SEC)، برای جلوگیری از ارائه دفاعیه توسط کمپانی ریپل را رد کرده است.

این مسئله خبر امیدوارکننده و برد بزرگی برای سرمایه گذاران و طرفداران ریپل تلقی شده.

طبق گزارشات، مدارک ارائه شده توسط SEC قابل قبول نبوده و توسط قاضی رد شده اند.

از این جهت ریپل ادعا کرده که SEC این کمپانی را از قوانین مربوط به عرضه، مطلع نساخته است.

 

ریپل

پیروزی بزرگ ریپل در دادگاه

قاضی پرونده ریپل، به تازگی درخواست سازمان بورس واوراق بهادار آمریکا (SEC)، برای جلوگیری از ارائه دفاعیه توسط کمپانی ریپل را رد کرده است.

این مسئله خبر امیدوارکننده و برد بزرگی برای سرمایه گذاران و طرفداران ریپل تلقی شده.

طبق گزارشات، مدارک ارائه شده توسط SEC قابل قبول نبوده و توسط قاضی رد شده اند.

از این جهت ریپل ادعا کرده که SEC این کمپانی را از قوانین مربوط به عرضه، مطلع نساخته است.