آپدیت اتریوم

پیشنهاد آپدیت EIP- 4488 از سوی ویتالیک بوترین برای اتریوم

ویتالیک بوترین، خالق اتریوم (ETH)،‌ به منظور کاهش gas fee لایه دوم اتریوم به همراه Ansgar Dietrichs یک بهبود بر بستر اتریوم به نام EIP – 4488 را ارائه داده‌اند.

در حالی که در ماه‌های اخیر هزینه‌ی تراکنش‌ها در شبکه اتریوم (ETH) بسیار زیاد بوده است، راه‌حل‌های مقیاس پذیری لایه دوم از جمله Optimitic Rollups و ZK-Rollups هزینه‌های تراکنش بسیار کمتری داشته‌اند.

اما اکنون هزینه‌‌های تراکنش در این لایه‌های دوم نیز به نظر بالاتر رفته، و به منظور پایین آوردن gas fee در کوتاه مدت این بهبود پیشنهاد شده است که در صورت عملیاتی شدن شاهد کاهش هزینه‌تراکنش‌ها در لایه دوم اتریوم خواهیم بود.

آپدیت اتریوم

پیشنهاد آپدیت EIP- 4488 از سوی ویتالیک بوترین برای اتریوم

ویتالیک بوترین، خالق اتریوم (ETH)،‌ به منظور کاهش gas fee لایه دوم اتریوم به همراه Ansgar Dietrichs یک بهبود بر بستر اتریوم به نام EIP – 4488 را ارائه داده‌اند.

در حالی که در ماه‌های اخیر هزینه‌ی تراکنش‌ها در شبکه اتریوم (ETH) بسیار زیاد بوده است، راه‌حل‌های مقیاس پذیری لایه دوم از جمله Optimitic Rollups و ZK-Rollups هزینه‌های تراکنش بسیار کمتری داشته‌اند.

اما اکنون هزینه‌‌های تراکنش در این لایه‌های دوم نیز به نظر بالاتر رفته، و به منظور پایین آوردن gas fee در کوتاه مدت این بهبود پیشنهاد شده است که در صورت عملیاتی شدن شاهد کاهش هزینه‌تراکنش‌ها در لایه دوم اتریوم خواهیم بود.