پیشی گرفتن حجم معاملات بیتکوین از کارت اعتباری American Express

🔹 نتایج تحقیق جدیدی نشان می‌دهد حجم معاملات شبکه بیتکوین در سال 2021 از مجموع حجم معاملات کارت‌های اعتباری شناخته شده‌ای همچون American Express و Discover نیز فراتر رفته است.

🔹 این تحقیق که توسط شرکت معتبر NYDIG انجام شده است نشان می‌دهد میزان این معاملات از 3 تریلیون دلار نیز فراتر رفته و فاصله چشمگیری با ارائه‌دهنده سرویس پرداخت و کارت اعتباری مشهور American Express با حجم معاملات 1.3 تریلیون دلار به ثبت رسانده است.

🔹 همچنین از حیث میزان پیشرفت این آمار، بیتکوین تنها در سال گذشته شاهد رشد 98 درصدی در افزایش حجم معاملات داشته که این آمار برای تمامی سرویس‌های پرداخت در حدود 10 درصد و یا کمتر بوده است.

پیشی گرفتن حجم معاملات بیتکوین از کارت اعتباری American Express

🔹 نتایج تحقیق جدیدی نشان می‌دهد حجم معاملات شبکه بیتکوین در سال 2021 از مجموع حجم معاملات کارت‌های اعتباری شناخته شده‌ای همچون American Express و Discover نیز فراتر رفته است.

🔹 این تحقیق که توسط شرکت معتبر NYDIG انجام شده است نشان می‌دهد میزان این معاملات از 3 تریلیون دلار نیز فراتر رفته و فاصله چشمگیری با ارائه‌دهنده سرویس پرداخت و کارت اعتباری مشهور American Express با حجم معاملات 1.3 تریلیون دلار به ثبت رسانده است.

🔹 همچنین از حیث میزان پیشرفت این آمار، بیتکوین تنها در سال گذشته شاهد رشد 98 درصدی در افزایش حجم معاملات داشته که این آمار برای تمامی سرویس‌های پرداخت در حدود 10 درصد و یا کمتر بوده است.