پیش بینی قیمت سولانا در سال 2022

پس از تجربه یک رشد فوق العاده در سال  2021 ، تمرکز بر این است که آیا سولانا رشد خود را در سال 2022 ادامه میدهد یا خیر؟

جامعه CoinMarketCap با نرخ موفقیت 85٪ پیش بینی می کند که SOL تا پایان فوریه 2022 با قیمت 165 دلار معامله می شود که رشدی بیش از 77٪ از ارزش فعلی دارایی ها را نشان می دهد.

این پیش بینی بر اساس رای 11456 عضو انجمن است.

7388 عضو دیگر انجمن پیش‌بینی می‌کنند که SOL تا پایان ماه مارس به 166 دلار خواهد رسید و 78 درصد از ارزش فعلی افزایش می یابد.

پیش بینی قیمت سولانا در سال 2022

پس از تجربه یک رشد فوق العاده در سال  2021 ، تمرکز بر این است که آیا سولانا رشد خود را در سال 2022 ادامه میدهد یا خیر؟

جامعه CoinMarketCap با نرخ موفقیت 85٪ پیش بینی می کند که SOL تا پایان فوریه 2022 با قیمت 165 دلار معامله می شود که رشدی بیش از 77٪ از ارزش فعلی دارایی ها را نشان می دهد.

این پیش بینی بر اساس رای 11456 عضو انجمن است.

7388 عضو دیگر انجمن پیش‌بینی می‌کنند که SOL تا پایان ماه مارس به 166 دلار خواهد رسید و 78 درصد از ارزش فعلی افزایش می یابد.