کاردانو

کاردانو : هفت کندل قرمز در چارت ماهیانه

از ابتدای عرضه‌، کاردانو با شتاب بالا به روند صعودی خود ادامه داده. با توجه به نقشه راه کاردانو، عمده‌ی سرمایه گذاران کاردانو را پروژه ای با پتانسیل زیاد تلقی میکنند.

گرچه اکثر سرمایه گذاران این کوین بسیار به آینده کاردانو خوشبین هستند، اما این ارز هفتمین کندل ماهیانه قرمز خود را تجربه کرده.

درحال حاضر کاردانو با قیمتی کمتر از دلار درحال معامله است که این قیمت، برای دارایی که از مکانیزم اثبات سهام استفاده میکند بسیار پایین میباشد.

کاردانو

کاردانو : هفت کندل قرمز در چارت ماهیانه

از ابتدای عرضه‌، کاردانو با شتاب بالا به روند صعودی خود ادامه داده. با توجه به نقشه راه کاردانو، عمده‌ی سرمایه گذاران کاردانو را پروژه ای با پتانسیل زیاد تلقی میکنند.

گرچه اکثر سرمایه گذاران این کوین بسیار به آینده کاردانو خوشبین هستند، اما این ارز هفتمین کندل ماهیانه قرمز خود را تجربه کرده.

درحال حاضر کاردانو با قیمتی کمتر از دلار درحال معامله است که این قیمت، برای دارایی که از مکانیزم اثبات سهام استفاده میکند بسیار پایین میباشد.