راه اندازی شعبه کوین بیس در هند

کوین بیس خدمات کریپتو در هند را مجددا به حالت تعلیق درآورد

صرافی کوین بیس بزرگترین صرافی حال حاضر در کشور آمریکا است.

این صرافی فقط سه روز بعد اینکه شعبه خود را در هند راه اندازی کرد و خدمات مربوط به ارز های دیجیتال ارائه می داد پلتفرم خود را برای کاربران هندی متوقف کرد.

دلیل متوقف شدن این صرافی در هند هنوز به طور رسمی منتشر نشده است.

راه اندازی شعبه کوین بیس در هند

کوین بیس خدمات کریپتو در هند را مجددا به حالت تعلیق درآورد

صرافی کوین بیس بزرگترین صرافی حال حاضر در کشور آمریکا است.

این صرافی فقط سه روز بعد اینکه شعبه خود را در هند راه اندازی کرد و خدمات مربوط به ارز های دیجیتال ارائه می داد پلتفرم خود را برای کاربران هندی متوقف کرد.

دلیل متوقف شدن این صرافی در هند هنوز به طور رسمی منتشر نشده است.