گام بلند مایکروسافت برای ورود به دنیای متاورس

گام بلند مایکروسافت برای ورود به دنیای متاورس با خرید Activision به قیمت 69 میلیارد دلار

پس از خرید Activision Blizzard توسط مایکروسافت، مدیرعامل مایکروسافت Satya Nadella اظهار داشته است که این یک گام بسیار مهم در راستای توسعه پلتفرم‌های متاورس خواهد بود.

شایان ذکر است که Activision Blizzard سازنده شمار زیادی از بازی‌های رایانه‌ای مشهور مانند Call of Duty, Overwatch و World of Warcraft می‌باشد.

مایکروسافت هر سهام Activision Blizzard را با قیمت 95 دلار و به مجموع 68.7 میلیارد دلار در سال مالی 2023 خریداری خواهد کرد که این مالکیت ماکروسافت را بعد از Riot Games و Sony در جایگاه سومین شرکت بزرگ بازی‌سازی قرار خواهد داد.

گام بلند مایکروسافت برای ورود به دنیای متاورس

گام بلند مایکروسافت برای ورود به دنیای متاورس با خرید Activision به قیمت 69 میلیارد دلار

پس از خرید Activision Blizzard توسط مایکروسافت، مدیرعامل مایکروسافت Satya Nadella اظهار داشته است که این یک گام بسیار مهم در راستای توسعه پلتفرم‌های متاورس خواهد بود.

شایان ذکر است که Activision Blizzard سازنده شمار زیادی از بازی‌های رایانه‌ای مشهور مانند Call of Duty, Overwatch و World of Warcraft می‌باشد.

مایکروسافت هر سهام Activision Blizzard را با قیمت 95 دلار و به مجموع 68.7 میلیارد دلار در سال مالی 2023 خریداری خواهد کرد که این مالکیت ماکروسافت را بعد از Riot Games و Sony در جایگاه سومین شرکت بزرگ بازی‌سازی قرار خواهد داد.