گوگل و وب3 web3

گوگل قصد ورود به وب 3 را دارد

شرکت گوگل در حال ایجاد یک تیم برای راه اندازی بخش وب 3 خود است.

این شرکت بزرگ اعتقاد دارد وب 3 بازاری است که پتانسیل فوق العاده ای در آینده دارد.

یکی از مدیران ارشد گوگل در این زمینه گفت:ما قصد داریم فناوری های بر اساس وب 3 در اختیار شرکت ها و سازمان ها قرار دهیم تا تمامی شرکت ها بتوانند از اینترنت غیر متمرکز (web3) بهره ببرند.

گوگل و وب3 web3

گوگل قصد ورود به وب 3 را دارد

شرکت گوگل در حال ایجاد یک تیم برای راه اندازی بخش وب 3 خود است.

این شرکت بزرگ اعتقاد دارد وب 3 بازاری است که پتانسیل فوق العاده ای در آینده دارد.

یکی از مدیران ارشد گوگل در این زمینه گفت:ما قصد داریم فناوری های بر اساس وب 3 در اختیار شرکت ها و سازمان ها قرار دهیم تا تمامی شرکت ها بتوانند از اینترنت غیر متمرکز (web3) بهره ببرند.