🔻 ادامه‌ی نزول بازار بعد از اعلامیه فدرال رزرو آمریکا

🔹به گفته مدیر Coin Center، لایحه پیشنهادی اساساً اختیارات وزیر خزانه‌داری در نظارت بر موسسات مالی، از جمله شرکت‌های رمزارزی را بسیار گسترده‌تر می‌کند.

🔹قانون COMPETES آمریکا که اخیراً توسط اعضای مجلس منتشر شده، برای کاربران کریپتویی هم از نظر حریم خصوصی و هم از نظر روند قانونی “فاجعه بار” خواهد بود.

🔹بخشی از این لایحه که در رابطه با «ممنوعیت‌ یا شرایط خاص انتقال وجوه» می‌باشد، به وزیر خزانه‌داری آمریکا قدرتی یک‌جانبه برای ممنوع کردن فعالیت صرافی‌ها و سایر مؤسسات مالی فعال در معاملات ارزهای دیجیتالی می‌دهد.

🔻 ادامه‌ی نزول بازار بعد از اعلامیه فدرال رزرو آمریکا

🔹به گفته مدیر Coin Center، لایحه پیشنهادی اساساً اختیارات وزیر خزانه‌داری در نظارت بر موسسات مالی، از جمله شرکت‌های رمزارزی را بسیار گسترده‌تر می‌کند.

🔹قانون COMPETES آمریکا که اخیراً توسط اعضای مجلس منتشر شده، برای کاربران کریپتویی هم از نظر حریم خصوصی و هم از نظر روند قانونی “فاجعه بار” خواهد بود.

🔹بخشی از این لایحه که در رابطه با «ممنوعیت‌ یا شرایط خاص انتقال وجوه» می‌باشد، به وزیر خزانه‌داری آمریکا قدرتی یک‌جانبه برای ممنوع کردن فعالیت صرافی‌ها و سایر مؤسسات مالی فعال در معاملات ارزهای دیجیتالی می‌دهد.