ارز های دیجیتال در امارات

16 درصد از شرکت های امارات مربوط به ارز های دیجیتال هستند

مرکز آمار دبی اعلام کرده است که شرکت های مربوط به بلاکچین و ارز های دیجیتال 16 درصد از 665 شرکت ثبت شده در سه ماهه اول 2022 را به خودشان اختصاص داده اند.

لازم به ذکر است که صرافی بایننس هم دفتر خود را در دبی تاسیس کرده است.

ارز های دیجیتال در امارات

16 درصد از شرکت های امارات مربوط به ارز های دیجیتال هستند

مرکز آمار دبی اعلام کرده است که شرکت های مربوط به بلاکچین و ارز های دیجیتال 16 درصد از 665 شرکت ثبت شده در سه ماهه اول 2022 را به خودشان اختصاص داده اند.

لازم به ذکر است که صرافی بایننس هم دفتر خود را در دبی تاسیس کرده است.