nft

3.9 ملیون دلار سود فروش NFT توسط پسر دوازده ساله

بنامین احمد، پسر دوازده ساله بریتانیایی موفق شده است که با فروش ان اف تی، 750هزار پوند سود کسب کند.

او پروژه های ان اف تی را با ساخت تصاویر نهنگ به شکل پیکسلی شده آغاز کرد. در حال حاضر ان اف تی های این نوجوان به ارز 3.9 ملیون دلار رسیده است.

موفقیت این هنرمند جوان، نشان دهنده پذیرفته شدن فضای ان اف تی توسط عموم میباشد.

محبوبیت دنیای ان اف تی به شکل چشم گیری رو به افزایش است و هر روزه افراد بیشتری وارد این دنیای جذاب میشوند.

در ماه های گذشته، سلبریتی های زیادی وارد این فضا شده اند که به محبوبیت آن اضافه کرده.

nft

3.9 ملیون دلار سود فروش NFT توسط پسر دوازده ساله

بنامین احمد، پسر دوازده ساله بریتانیایی موفق شده است که با فروش ان اف تی، 750هزار پوند سود کسب کند.

او پروژه های ان اف تی را با ساخت تصاویر نهنگ به شکل پیکسلی شده آغاز کرد. در حال حاضر ان اف تی های این نوجوان به ارز 3.9 ملیون دلار رسیده است.

موفقیت این هنرمند جوان، نشان دهنده پذیرفته شدن فضای ان اف تی توسط عموم میباشد.

محبوبیت دنیای ان اف تی به شکل چشم گیری رو به افزایش است و هر روزه افراد بیشتری وارد این دنیای جذاب میشوند.

در ماه های گذشته، سلبریتی های زیادی وارد این فضا شده اند که به محبوبیت آن اضافه کرده.