کلاهبرداری کریپتویی

FBI نسبت به افزایش کلاهبرداری های عاشقانه کریپتو در هفته ولنتاین هشدار می دهد

تنها در سال 2021، قربانیان در سانفرانسیسکو بیش از 64 میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری های عاشقانه از دست دادند، در حالی که این رقم در سال 2020 کمی بیش از 35 میلیون دلار بود.

دفتر (FBI) با توجه به آخرین روند مربوط به ارزهای دیجیتال، هشداری را در مورد افزایش کلاهبرداری های عاشقانه در منطقه خلیج سانفرانسیسکو صادر کرده است.

یک کلاهبرداری عاشقانه شامل ایجاد حساب‌های جعلی و متقاعد کردن سرمایه‌گذاران بی‌احتیاط – چه زن و چه مرد – برای انتقال وجوه به بهانه برقرار رابطه عاشقانه است.

کلاهبرداری کریپتویی

FBI نسبت به افزایش کلاهبرداری های عاشقانه کریپتو در هفته ولنتاین هشدار می دهد

تنها در سال 2021، قربانیان در سانفرانسیسکو بیش از 64 میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری های عاشقانه از دست دادند، در حالی که این رقم در سال 2020 کمی بیش از 35 میلیون دلار بود.

دفتر (FBI) با توجه به آخرین روند مربوط به ارزهای دیجیتال، هشداری را در مورد افزایش کلاهبرداری های عاشقانه در منطقه خلیج سانفرانسیسکو صادر کرده است.

یک کلاهبرداری عاشقانه شامل ایجاد حساب‌های جعلی و متقاعد کردن سرمایه‌گذاران بی‌احتیاط – چه زن و چه مرد – برای انتقال وجوه به بهانه برقرار رابطه عاشقانه است.