Foundry USA به دومین استخر بزرگ استخراج بیت کوین تبدیل شد

Foundry USA به دومین استخر بزرگ استخراج بیت کوین در میان ممنوعیت چین تبدیل شد

Foundry USA ارائه‌دهنده خدمات استخراج ارز دیجیتال مستقر در نیویورک پس از در اختیار گرفتن 15.42 درصد از سهم شبکه، پیشتاز تبدیل شدن به دومین استخر بزرگ استخراج بیت کوین (BTC) در جهان است.

داده‌های BTC.com نشان می‌دهد که Foundry USA متعلق به گروه ارز دیجیتال با نرخ هش تنها 4000 PH/s در پشت سر استخر AntPool قرار دارد که در زمان نگارش این مقاله به 17.76 درصد سهم شبکه کمک کرده است.

افزایش مشارکت نهادهای آمریکایی را می‌توان به ممنوعیت کلی اخیر چین در تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال نسبت داد. این ممنوعیت باعث مهاجرت گسترده استخراج‌کنندگان محلی بیت‌کوین شد که اکنون در حوزه‌های قضایی دوستدار رمزنگاری از جمله ایالات متحده، روسیه و قزاقستان زندگی می‌کنند.

Foundry USA به دومین استخر بزرگ استخراج بیت کوین تبدیل شد

Foundry USA به دومین استخر بزرگ استخراج بیت کوین در میان ممنوعیت چین تبدیل شد

Foundry USA ارائه‌دهنده خدمات استخراج ارز دیجیتال مستقر در نیویورک پس از در اختیار گرفتن 15.42 درصد از سهم شبکه، پیشتاز تبدیل شدن به دومین استخر بزرگ استخراج بیت کوین (BTC) در جهان است.

داده‌های BTC.com نشان می‌دهد که Foundry USA متعلق به گروه ارز دیجیتال با نرخ هش تنها 4000 PH/s در پشت سر استخر AntPool قرار دارد که در زمان نگارش این مقاله به 17.76 درصد سهم شبکه کمک کرده است.

افزایش مشارکت نهادهای آمریکایی را می‌توان به ممنوعیت کلی اخیر چین در تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال نسبت داد. این ممنوعیت باعث مهاجرت گسترده استخراج‌کنندگان محلی بیت‌کوین شد که اکنون در حوزه‌های قضایی دوستدار رمزنگاری از جمله ایالات متحده، روسیه و قزاقستان زندگی می‌کنند.