ورود اینستگرام به دنیای NFT

NFT ها به اینستاگرام می آیند

مدیر عامل شرکت متا(فیس بوک) آقای مارک زاکر برگ در کنفرانس خبری که در تگزاس برگزار شد گفت:

مجموعه ما در حال کار بر روی ساز و کاری است که بتوانیم NFT ها را به اینستاگرام اضافه کنیم.

مارک زاکر برگ در ادامه افزود: امیدواریم در ماه های آینده تمام کاربران اینستاگرام بتوانند NFT های خود را در این پلتفرم تولید کنند.

ورود اینستگرام به دنیای NFT

NFT ها به اینستاگرام می آیند

مدیر عامل شرکت متا(فیس بوک) آقای مارک زاکر برگ در کنفرانس خبری که در تگزاس برگزار شد گفت:

مجموعه ما در حال کار بر روی ساز و کاری است که بتوانیم NFT ها را به اینستاگرام اضافه کنیم.

مارک زاکر برگ در ادامه افزود: امیدواریم در ماه های آینده تمام کاربران اینستاگرام بتوانند NFT های خود را در این پلتفرم تولید کنند.